Osjećaji Vječnog Života

Seminar „Učenje Grigoria Grabovoia o Bogu. Osjećaji Vječnog Života” nastavlja novi ciklus koji se sastoji od 12 tema seminara u potpunosti temeljenih na najnovijim predavanjima Grigoria Grabovoia posvećenih razmatranju “Tehnologija Vječnoga Života ”ili“ Tehnologije Vječnosti ”, koje su dane u srpnju i kolovozu 2015. godine. Ova tema je peta tema koju je Grigori Grabovoi prenio 11. kolovoza 2015. godine. Svaka od ovih 12 tema je samodostatan materijal za razvoj svakog studenta, čak i ako on po prvi puta pohađa te seminare. Tijekom predavanja Grigori Grabovoi je koristio metodu “Upravljajuće prognoziranje za osiguranje Vječnog Života”. Stoga će ovaj seminar biti izgrađen zajedno sa studentima kao upravljanje za „Osiguranje Vječnoga Života za svakog slušatelja i sva živa bića“. Skrećući pažnju na naslov teme seminara, već je moguće vidjeti da ćemo razmotriti temu ne samo Osjećaja uopćeno, već i Osjećaja koji su u biti rođeni Vječnim Životom, odnosno, rođeni i razvijaju se u uvjetima Vječnog Života. Ali zahvaljujući prediktivnom upravljanju u području Osjećaja, ti Osjećaji se mogu proučavati i mnogi aspekti ovog područja mogu se realizirati upravo sada u vašem upravljanju. Na temelju toga jasno je da ne samo da možemo upravljati svojim Osjećajima, već i stvarnošću upravljati pomoću Osjećaja. Polazište će biti razmatranje takvih Osjećaja kao što je Osjećaj „Vječni Život“, Osjećaj „Vječnost života živih“, Osjećaj “Vječnosti “ i Osjećaj „Beskonačnosti „. Radeći s tim Osjećajima može se vidjeti da osoba ne samo da može osjetiti Osjećaj, već i biti svjesna Osjećaja, razvijati se kroz Svijest ili primati Osjećaj iz Vječnosti. Na primjer, s jednostavnom praksom opažanja objektivno postojećeg Osjećaja „Vječnog života“, osoba može već biti svjesna „Vječnosti svoga života“ kroz svjesnost na osjetilnoj razini. To jest, svaka osoba lako može ne samo shvatiti da mu je Vječni Život moguć, on može naučiti osjetiti „Vječnost svoga Života“, što u biti znači percepciju te stvarnosti. Nadalje, prirodan korak će biti razmatranje činjenice da osoba sama može stvoriti Osjećaje, a stvaranjem Osjećaja čovjek se može razvijati beskonačno. Također, na primjer, možemo razmotriti kako i na koji način osoba može razviti Osjećaj radosti. U isto vrijeme, moći ćemo vidjeti da pomoću Osjećaja radosti osoba može dijagnosticirati buduće događaje, dijagnosticirati učinkovitost i sposobnosti vlastitog upravljanja. Osim dijagnostike, osoba može, kroz Osjećaj, ovladati tehnologijama realizacije Vječnog Života i individualnim tehnologijama osiguranja Vječnog Života. Za detaljnije razumijevanje procesa upravljanja kroz Osjećaj, razmotrit će se i interakcija samog Osjećaja i Duha čovjeka. Mogućnost osiguravanja Vječnog Života kroz Osjećaje povezana je s činjenicom da sami Osjećaji uvelike pojednostavljuju percepciju Znanja o Vječnom Životu i ubrzavaju ovladavanje tim Znanjima. U tom smislu razmotrit ćemo kako osoba može prenijeti ne samo Znanje, već i posebne upravljačke kanale samih Osjećaja, te se u tom djelovanju prijenos Osjećaja može ubrzati samim Znanjem. Osim toga, neće se razmatrati samo tehnologije razvijanja kreativnih i korisnih Osjećaja za čovjeka, nego i kako čovjek može smanjiti i ukloniti moguće negativne osjećaje, kao što je tjeskoba. Mi ćemo ispitati ove i mnoge druge aspekte koji se odnose specifično na rad kroz domenu Osjećaja, koristeći se praksama upravljanja i promatranja.
Sjaj, pa čak i raskoš mogućnosti upravljanja kroz Osjećaje, također je posljedica činjenice da se Osjećajima mogu graditi takvi „Sustavi“ koji slijede samu „Vječnost“ i koji se nalaze oko informacija o „Vječnom razvoju“. A u tim “Sustavima” Duša se već realizira u upravljačkom planu, gdje se Osjećaji presijecaju s aktivnošću Duše upravo u “ciljanim u nedvosmislenim pravcima”. A ako razmotrimo što to razumijevanje daje, tada već možemo razmotriti takve Elemente Stvarnosti – da možemo prevesti bilo koji Elementi Osjećaja u Sustav vanjske kontrole nad cijelom Beskonačnom Stvarnošću. To je upravo razina kontrole koja je moguća kroz Osjećaje Vječnog Života.
Na kraju, kao i tijekom seminara, riješit ćemo pitanja koja se pojavljuju.

PLAN:
1. Tehnologija „Vječni život“.
2. Tehnologija „Svijesnosti o vlastitom Vječnom Životu“ kroz Osjećaj. Praksa.
3. Tehnologija „Razvijanje Osjećaja“ kroz svijesnost, kao i kroz dobivanje razine osjećaja iz „Vječnosti“. Praksa.
4. Praksa „Stvaranje beskonačne informacijske vrijednosti“ lokalnog fizičkog objekta. Praksa.
5. Hipoteza o postojanju „beskonačnih fizičkih prostora“ u fizičkom svijetu.
6. Stvaranje beskonačnih prostora kroz mišljenje čovjeka. Praktični značaj prakse u poslovanju, osobni projekti osobe. Praksa.
7. Beskonačni razvoj ljudskih Osjećaja u Vječnom Životu.
8. Četiri metodologije beskonačnog razvoja osjećaja “Radost”. Praksa.
9. Tehnologija „Dijagnostika budućih događaja čovjeka“ kroz Osjećaj „Radost“. Praksa.
10. Metodologija upravljanja za postizanje ravnoteže kroz Osjećaj Vječnog Života. Praksa.
11. Pitanja i odgovori